Sunday, September 25, 2022

‘Jai Shree Ram’ greetings get students of Congress’ NSUI expelled





The Jharkhand unit of the National Students’ Union Of India (NSUI), the students’ wing of the Congress, has expelled seven leaders for exchanging ‘Jai Shree Ram’ greetings on a WhatsApp group, as per a report.

NSUI district President Rose Tirkey issued an official order against Kamal Agrawal, Raj Mahato, Rahul Giri, Anand Singh, Prashant Kumar, Lav Kumar and Jayanto Pramanik.

“These people promoted factionalism against NSUI district president and promoted a particular religion in NSUI’s official WhatsApp group. All these leaders are being expelled immediately from the NSUI for three years for their anti-party activities, social media posts against party lines organisational protocol, and promoting factionalism within the organisation,” Tirkey stated in the order.

While clarifying the incident, Tirkey further stated, “Congress and NSUI are not based or inclined to any particular religion, it’s not a party or organisation of any particular religion. There’’s no need and place for leaders resorting to such acts.”

However, Bharatiya Janata Party district general secretary Rakesh Singh termed the expulsion order as “anti-Hindu”. 

“This is promoting appeasement. Now, Congress has an objection to Jai Shri Ram in Jharkhand after Mamata Banerjee opposed it in West Bengal. Congress’ student wing taking Lord Ram’s name in Lord Ram’s country. Top Congress leaders raise doubt over the existence of Lord Ram, who is revered and worshipped by billions of Hindus,” said Singh.

 Meanwhile , Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) — the BJP’s students wing has invited the seven to join the ABVP.

 


Read More

“The idea that you could win against Russia is naive”

Popular conservative political commentator Jordan Peterson has tried to get into Russian President Vladimir Putin’s head and predict how Russia’s conflict with the West...
Support Us
Contribute to see NewsBred grow. And rejoice that your input has made it possible.