Sunday, July 3, 2022

TAG

Sadhan Pande

‘Didi ke Bolo’ is boomeranging on Mamata

The much-fancied ‘Didi Ke Bolo’ campaign, an outreach to people of West Bengal, launched by Chief Minister Mamata Banerjee seems to have boomeranged on...

2019 Polls: Near total paramilitary presence in Bengal now

Normal 0 false false false EN-US ...

Voices

174 POSTS0 COMMENTS
162 POSTS0 COMMENTS
Support Us
Contribute to see NewsBred grow. And rejoice that your input has made it possible.